Over mijzelf

De verwondering van jonge kinderen vind ik fascinerend en brengt mij terug in het nu. In hele kleine stappen onderzoeken en ontdekken kinderen hoe de wereld in elkaar zit. Dat vind ik zo leuk om te zien, omdat het de zelfstandigheid vergroot. Het is zo dankbaar om daar deel van uit te mogen maken.

Spelen is ontzettend belangrijk en leuk! Spelen zorgt voor zichtbaar plezier, betrokkenheid, improvisatie en kent geen regels of verplichtingen. Het kind bepaalt zelf de regels. 
Voor mij is dit het spel van de ontwikkeling. Kinderen leren tijdens het spelen creatief te zijn, fantasie te gebruiken, en ontdekken dat ze regels vorm kunnen geven, samen regels kunnen maken en daarover kunnen onderhandelen.

Ik ga mee in de belevingswereld van het kind en kijk waar ik het kind kan volgen, ondersteunen of uitdagen. Zo laat ik kinderen ervaren wat ze in zich hebben en help hen opgroeien tot sterke zelfstandige mensen.

En aan het eind van de opvangdag lever ik de kinderen gevoed, gelaafd en gelukkig bij ouders terug. Ze zijn klaar voor nog even plezier met papa en mama en kunnen dan moe maar voldaan naar bed op naar de volgende leuke dag!

Communiceren en Verbinding

Voor kinderen is de giraf een herkenbaar dier. De inspiratie voor de naam van kinderopvang de Giraf komt uit de geweldloze communicatie. Giraffen hebben een groot hart en geweldloos communiceren is de taal van het hart.  De Giraf in ons staat als metafoor voor de belangstelling voor wat er leeft en de liefdevolle aandacht daarvoor; de verwondering.

Op deze manier communiceren is de verbindende factor voor mij zowel verbaal als non- verbaal naar de kinderen en hun ouders.

In de geweldloze communicatie komt ook de metafoor van een ander dier, de jakhals, voor. Die heeft een heel andere betekenis en de gedachte daarachter gebruik ik ook in mijn werk met de kinderen. Ik kijk met de kinderen naar waar de grenzen liggen en hoe we de behoeftes die over de grens gaan vorm kunnen geven met respect voor diezelfde grenzen. Verven doe je met een kwast of je vingers op een papier. Maar hoe is het als we gaan verven met onze voeten, neus en voorhoofd op een rol papier in de achtertuin? En hoe voelt het als je met je voeten door het zand en de verf gaat en dan over het papier gaat lopen? Dit soort ervaringen geef ik kinderen graag mee en ontdek met hen het plezier wat ze eraan beleven. Er is weinig te gek! En als we klaar zijn ruimen we met z’n allen weer op.
We kijken naar wat er mag en hoe dingen horen en we kijken naar wat die grenzen betekenen en wat er gebeurd als we soms dingen kunnen doen die eigenlijk niet mogen. En hoe is die ervaring?

Ik word er blij van als ik met dat wat ik van jullie kind heb gezien ook iets aan jullie als ouders mee kan geven. Andersom hoor ik natuurlijk ook graag jullie ervaringen terug. Voor mij is daarom het uitwisselen van wat goed werkt voor jullie kind een vanzelfsprekend onderdeel van mijn werk!

Scholing

Ik ben van nature leergierig en nieuwsgierig aangelegd en vind het belangrijk om mijzelf te blijven scholen. Om meer inzicht te hebben in de ontwikkeling van kinderen volg ik de master opleiding Toegepaste Psychologie. Ook volg ik regelmatig verschillende seminars via vakorganisaties en het kennisplatform voor het Jonge kind.