Erkende Kinderopvang

Kinderopvang de Giraf is officieel gediplomeerd en geregistreerd als erkende opvang. Dit houdt in dat de door mij geboden opvang wordt vergoed door de Belastingdienst.

Als gastouder beschik ik over de diploma's:

  • Helpende Zorg & Welzijn
  • EHBO voor Kinderen
  • Effectief communiceren met kinderen van Thomas Gordon
  • Seminar Slaapproblemen bij Jonge kinderen georganiseerd door het vakblad Vroeg
  • HBO Master opleiding Toegepaste Psychologie in opleiding

Landelijk Register Kinderopvang en Belastingdienst

Kinderopvang de Giraf staat geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Opvang bij kinderopvang de Giraf wordt vergoed door de Belastingdienst.
De vergoeding door de overheid bedraagt vanaf 2024 € 7,24 per uur. 

Aangesloten bij gastoudercoöperatie

Gastouder Coöperatie

Als gastouder heb ik mij aangesloten bij de Gastoudercoöperatie. Zie hier voor meer informatie en aanmelding.

Als gastouder beschik ik over een eigen pedagogisch werkplan.

Door de samenwerking met het gastouderbureau kan ik ook gebruik maken van hun beleid, pedagogische visie, bijscholing, intervisie, risico en inventarisatiecontrole door de GG&GD en een landelijke registratie waardoor er vergoeding plaatsvindt door de Belastingdienst.